เทศบาลตำบลหนองหงส์
ภาพกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ “ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองหงส์ ใสสะอาด 2566 ” NO GIFT POLICY งดให้ งดรับ ของขวัญประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองหงส์ ใสสะอาด 2566”

NO GIFT POLICY งดให้ งดรับ ของขวัญ

นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลหนองหงส์ ขอประกาศว่า "เทศบาลตำบลหนองหงส์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ ไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"
 


ปิดหน้านี้
ปิดหน้านี้