เทศบาลตำบลหนองหงส์
ร้านอาหาร/ที่พัก

 

ร้านอาหาร

1. ร้านโอฬาร
2. ร้านโล่ลาบก้อย
3. ร้านเนื้อย่างตังโอ
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวยกซด
5. ร้านฟ่างข้าวมันไก่

 

ร้านค้า

1. โลตัส (Lotus's)

2. เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-Eleven)

3. ซีเจ มอร์ (Cj More)

4. ทวีกิจ (Taweekit)

 

ตลาด

1. ตลาดประชารัฐ

2. ตลาดเทศบาลตำบลหนองหงส์

 

รีสอร์ทภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์
1. น้องสาวหล่ารีสอร์ท บ้านหนองกระสัง  หมู่ที่ 12
2. ไออุ่นรีสอร์ท บ้านใหม่กระสัง  หมู่ที่  7
3. ธีระชาติรีสอร์ท บ้านใหม่กระสัง หมู่ที่ 7
4. ภูมะค่ารีสอร์ท บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 2