เทศบาลตำบลหนองหงส์
กิจการสภา
ประกาศเรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองหงส์    17 ก.ค. 66 92